Artist

DEBANANDA ULUP
REKHA DUTTA
KINGSHUK BANDYOPADHYAY
AMITAV CHATTERJEE
SHUCHISMITA MAJUMDER
DALIA BANDYOPADHYAY
SHILPI SAR
GARGEE GITAM BORA
BANDANA NATH
DR.DEBASIS BHATTACHARYA
PARTHA SARATHI PAL
SANTANU MITTRA
Dr. Epshita Chatterjee
AMITA GUPTA
ABHISHEK FEDEWAR
DABABRATA DAS
DR. SHARMISTHA DAS
PRITI MONDAL
INDRANI SENGUPTA
Dr. Rita Pandey
BITHI DEBGUPTA
TH DEBENDRA SINGH
Dr. ZAHEDA KHANAM
ARKA PRADHAN
Dr. RUBY BHUYAN
BUSHRA MASOOD
ANUSREE DAS
shalinee kumari
kristi sahu
Mr.Sarath Perrera
Bubul Roy
Mr. Ranjit Das.
Dr.Subimalendu Bikash Sinha
Mr. Rb Gautam. Kalavid